PROF.DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADHAWI

dosa-dosa besar dalam hal urusan sosial dan politik, seperti: -keadilan sosial yang tempang dan pincang -tidak adanya kebebasan berkarya dan bergerak -hak-hak masyarakat yang dicabuli -kehormatan manusia yang telah dicemari dan dicerobohi -penyerahan urusan kepimpinan bukan kepada mereka yang berhak -pemaulsan suara pilihanraya-perompakan harta negara milik rakyat -memberikan keistimewaan untuk menjadi pemimpin turun temurun kepada keluarga tertentu -pembaziran harta negara -tidak adanya sistem syura di dalam kerajaan. -PROF.DR.YUSUF ABDULLAH AL-QADHAWIAhad, Julai 31, 2011

GEMA RAMADHAN: keutamaan dalam bidang amal perbuata dan perkara yang diperintah

Didalam sebuah hadth yang diriwayatkan oleh Imam al-Termizi. Rasulullah saw bersabda, maksudnya:
"sesungguhnya orang yang paling dikasihi Allah swt dan paling dekat tempatnya dengan Allah swt di hari kiamat; IMAM (pemimpin) yang adil."

Hadith ini diperkuatkan lagi dengan sebuah hadith lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Huzaimah dan Ibn Hibban daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah saw bersabda maksudnya:

"Ada tiga golongan yang doanya tidak akan ditolak: orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka, IMAM (pemimpin) yang adil, dan doa orang yang sedasng dizalim."

Tiada ulasan:

Catat Ulasan